همة متخصصان شهری باید برای نجات تهران دست به کار شوند

 
همة متخصصان شهری باید برای نجات تهران دست به کار شوند
مصاحبه با مهندس محمدرضا حائری
 

گذر عمر این روزها سرعت بیشتری پیدا کرده
و بسیار فکر مرا به خود مشغول داشته
چگونگی گذر عمر و چگونه با افزوده شدن سن وسال کنار بیایم؟
عمر می گذرد و کسی برای نگه داشتن این گذشت روزها و سال ها با این سرعت راه حلی پیدا نکرده است
از پنجاه سالگی به بعد گذر عمر را آنچنان قاطع و برنده حس می کنم که خودم باورم نمی شود
بعد از سفر پدر و مادرم که همیشه و در هر لحظه یادشان همراهم هست ترسی هم از مردن ندارم
احساسات گوناگونی در وجودم به هم پیچ می خورند
همه نصایح پدر و مادرم به یادم می آید آن ها می گفتند و می خواندند:

 شماره 20و21 -  شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر

 شماره 20و21 -1394
 شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر
سردبیر : محمدرضا حائری
دستیاران سردبیر: نوید پورمحمدرضا و مجید منصوررضایی
فهرست مطالب:
درو دیوار گواهی دهدم کاری هست / محمدرضا حائری 

شهر پژوهش:
ترانه تهران (خوانش شهر از منظر ترانه )/ هنگامه آشوری

گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگ

ارومیه، گنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا.
یک شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵

بادگیر و گل‌های کاغذی- خانه‌ی فکری

با پشتوانۀ بیش از 10 سال حضور و فعالیت دفتر مُما (کارگاه معماری معاصر ایران) در جزیره‌ی قشم، دهیار سابق روستای سهیلی- آقای عبدالله قاصدی-  در تاریخ 07/9/93 تماس گرفتند و خواستند تا یک بنای قدیمی متعلق به فامیلشان را در بندرلنگه بررسی کنیم و شاید نجاتش دهیم و کاری در زمینۀ بازسازی ارائه دهیم. پس از انجام گفت‌وگوها، بنا شد به عنوان نماینده‌ی دفتر مما (کارگاه معماری معاصر ایران) چهار روز بعد برای بررسی منزلی قدیمی راهی بندر لنگه شوم. آنچه در زیر می‌آید، گزارشی است کوتاه از این سفر.

مشارکت برای جلوگیری از تخریب های ساخت و ساز

در حد فاصل سال‌های 90 تا 92، پروژه‌ی "معماری، شهرسازی و ساخت‌وساز معاصر استان مازندران- آسیب‌ها و راهبردها" توسط گروه پژوهش کارگاه معماری معاصر ایران (مما) و به کارفرمایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران صورت پذیرفت. (شرح کامل پروژه ساخت‌وساز معاصر استان مازندران).

طراحی مساجد سیدالشهدا، صاحب الزمان و چهارده معصوم در منطقه 19 تهران

ـــــــــــــــــــــــ
کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ـ مذهبی شهرداری تهران
طراحی: گروه طراحی "کارگاه معماری معاصر ایران"
تاریخ: 88-1387
ـــــــــــــــــــــــ

خدای خانه
خود‌آی خانه
. . . . . . . . . . . .
معماری به مثابه اثر و جریان اجتماعی
. . . . . . . . . . . .
تجربه طراحی سه مسجد در منطقه 19 تهران