پروژه


سفرنامه- بندر لنگه و بندر کنگ - 11~14 آذرماه 1393

بادگیر و گل‌های کاغذی- خانه‌ی فکری

با پشتوانۀ بیش از 10 سال حضور و فعالیت دفتر مُما (کارگاه معماری معاصر ایران) در جزیره‌ی قشم، دهیار سابق روستای سهیلی- آقای عبدالله قاصدی-  در تاریخ 07/9/93 تماس گرفتند و خواستند تا یک بنای قدیمی متعلق به فامیلشان را در بندرلنگه بررسی کنیم و شاید نجاتش دهیم و کاری در زمینۀ بازسازی ارائه دهیم. پس از انجام گفت‌وگوها، بنا شد به عنوان نماینده‌ی دفتر مما (کارگاه معماری معاصر ایران) چهار روز بعد برای بررسی منزلی قدیمی راهی بندر لنگه شوم. آنچه در زیر می‌آید، گزارشی است کوتاه از این سفر.

تجربه طراحی مسجد / منطقه 19 تهران

طراحی مساجد سیدالشهدا، صاحب الزمان و چهارده معصوم در منطقه 19 تهران

ـــــــــــــــــــــــ
کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ـ مذهبی شهرداری تهران
طراحی: گروه طراحی "کارگاه معماری معاصر ایران"
تاریخ: 88-1387
ـــــــــــــــــــــــ

خدای خانه
خود‌آی خانه
. . . . . . . . . . . .
معماری به مثابه اثر و جریان اجتماعی
. . . . . . . . . . . .
تجربه طراحی سه مسجد در منطقه 19 تهران

طراحی دهیاری و دفتر شورای روستای سهیلی / جزیره قشم

روستای سهیلی

ــــــــــــــــــــ
کارفرما : دهیاری روستای سهیلی / جزیره قشم
طراحی : گروه طراحی "کارگاه معماری معاصر ایران" با همکاری دهیار، اعضای شورای روستا و اهالی روستای سهیلی
تاریخ : 91-1389
ــــــــــــــــــــ

طراحی مجدد سازمان فضایی خانه ای در تهران

خانه دکتر آذری

ـــــــــــــــــــــ
طراحی مجدد سازمان فضایی خانه‌ای در تهران
مجری: گروه طراحی "کارگاه معماری معاصر ایران"
کارفرما: سرکار خانم دکتر آذری
ــــــــــــــــــــ