تجربه طراحی مسجد / منطقه 19 تهران


تجربه طراحی مسجد / منطقه 19 تهران

نویسنده: مما
طراحی مساجد سیدالشهدا، صاحب الزمان و چهارده معصوم در منطقه 19 تهران

ـــــــــــــــــــــــ
کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ـ مذهبی شهرداری تهران
طراحی: گروه طراحی "کارگاه معماری معاصر ایران"
تاریخ: 88-1387
ـــــــــــــــــــــــ

خدای خانه
خود‌آی خانه
. . . . . . . . . . . .
معماری به مثابه اثر و جریان اجتماعی
. . . . . . . . . . . .
تجربه طراحی سه مسجد در منطقه 19 تهران

(مساجد سیدالشهدا، صاحب الزمان و چهارده معصوم)

 

 
این سه مسجد از نوع مساجد محله‌ای و فرامحله‌ای با زمینی به مساحت کمتر از 1000 مترمربع هستند که در سال  1387 طراحی آن‌ها آغاز گردید. کارگاه معماری معاصر ایران با مطالعات میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و گفتگو با ساکنان به ویژه زنان)، نیاز ساکنان (کمبود فضاهای فرهنگی و کتابخانه، کمبود فضای گردهمایی زنان و برگزاری مراسم آیینی و مذهبی) را بررسی‌کرد.
 
 
 
در مرحله بعد با درنظرگرفتن معماری مساجد ایرانی، کیفیت فضایی آن، تسلسل فضایی گذر از بیرون به درون و ترکیب آن با شرایط معاصر (کوچکی زمین و استفاده از فضا در ارتفاع به جای گستردگی روی زمین) مراحل طراحی این سه مسجد آغاز گردید.
 
 
 
 فضای زیرزمین به فضای خدماتی و پشتیبانی مراسم‌های آیینی و مذهبی و آشپزخانه و از این دست فعالیت‌ها اختصاص یافت و طبقه همکف (صحن) به عنوان حیاط محله، در ارتباط با شهر قرارگرفت. و در نهایت با رعایت نظام ارتباط فضایی، طبقات به شبستان‌ها و فضاهای وابسته تعلق گرفت.
 
 
 
 این پروژه تا طراحی فاز یک معماری پیش رفت و درنهایت در سال 1389 پروژه از سوی کارفرما متوقف گردید.
 
اعضای گروه طراحی در "مسجد سیدالشهدا":
                                محمدرضا حائری، سولماز صادقی، سالومه محمدی، شبنم السادات اسمعیلی، مجید منصوررضایی و سیاوش جرایدی
اعضای گروه طراحی در "مسجد صاحب الزمان":
                             محمدرضا حائری، نسیم الوندی، علی اصغرزاده، شبنم السادات اسمعیلی، مجید منصوررضایی و با همکاری و ارائه آلترناتیو طراحی ازمهندس علی کرمانیان                                                                            
اعضای گروه طراحی در "مسجد چهارده معصوم":
                              محمدرضا حائری، سارا غفوری، شبنم السادات اسمعیلی، مجید منصوررضایی، آناهید شیرخدایی، محمد بهبهانی

برای مشاهده تصاویر بیشتر، اینجا را کلیک کنید.