درباره کارگاه معماری معاصر ایران


درباره کارگاه معماری معاصر ایران

"کارگاه معماری معاصر ایران" که به اختصار مما نامیده میشود، گروهی متشکل از معمار، شهرساز، انسان‌شناس و جامعه‌شناس است که بر آموزش و پژوهش برای اجرا و تحقق معماری معاصر ایران متمرکز است. فعالیت کارگاه معماری معاصر ایران از سال 1380 آغاز شده و تاکنون جمع‌بندی پژوهش‌های عملی و نظری این کارگاه منجر به برگزاری بیش از 20 جلسه دوره آموزشی برای دانشجویان و نهادهای حرفه‌ای مختلف در شهرهای گوناگون کشور شده است.
آرمان کارگاه معماری معاصر ایران، ساحتی از جریان اجتماعی و آگاهی عمومی از ساخت‌و‌ساز در کشور است که در آن سازمانیابی آگاهانه فضا مبتنی بر فرهنگ و شیوه زندگی امروز مردم ایران، بهره‌‌مندی از توان‌‌های محیطی این سرزمین با استفاده از دانش معماری ایران و جهان تحقق یابد.
فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی کارگاه معماری معاصر ایران بر اساس قدم برداشتن در مسیر این آرمان تنظیم شده است.

 

اهداف کارگاه معماری معاصر ایران

- ایجاد حساسیت به محیط اطراف و آنچه که در زمینه معماری و شهرسازی در حال وقوع است؛

- ایجاد آگاهی و شناخت از سازمان فضایی شهر و بنا؛

- آشنایی با روش شناخت معماری؛

- آشنایی با قابلیت‌های معماری ایرانی و سعی در معاصر کردن آنها؛

 

شیوه ارائه دوره‌های آموزشی
دوره‌های آموزشی کارگاه معماری معاصر ایران، به شیوه کارگاهی برگزار می‌شوند. در شیوه کارگاهی، تأکید بر گفتگو و رایزنی آراء و اندیشه‌ها به جای ارائه سخنرانی یک‌طرفه، تنوع مواد و ابزارهای آموزشی ( اعم از فیلم، اسلایدهای تصویری و اسکیس) و اهمیت دادن به فعالیت‌ها و تمرین‌های عملی (اتود) به موازات بحث‌ها و گفتگوهای نظری است.
دوره‌های آموزشی کارگاه معماری معاصر ایران عموما در 8 جلسه (32ساعت) برگزار می‌شود، اما متناسب با شرایط زمانی و مکانی امکان فشرده کردن و بسط آنها نیز وجود دارد.

مخاطبان کارگاه معماری معاصر ایران
دانشجویان و فارغ‌التحصیلان معماری، شهرسازی، عمران، مرمت، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی اقتصاد، موسیقی، علاقمندان به هنر و فرهنگ ایران؛
معماران، مهندسین، بنایان و استادکاران سنتی؛
مسئولین و متخصصان نهادهای حرفه‌ای همچون وزارت‌خانه‌ مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن، سازمان‌ها نوسازی و جامعه مهندسان مشاور معمار و شهرساز؛
و کلیه شهروندان علاقه‌مند به موضوع معماری و شهر؛

 

تاریخچه کارگاه

- 1380: معماری ایران به روایت خانه‌های تاریخی کاشان (8 جلسه)  ـ کاشان ـ اداره فرهنگ

- 1381: معماری ایران به روایت بناها ی شهر کاشان (8 جلسه)ـ کاشان ـ اداره فرهنگ

- 1382: معماری ایران به روایت بناها و فضاهای شهری کاشان (8 جلسه) ـ کاشان ـ خانه بروجردی‌ها

- 1383: معماری معاصر ایران (8 جلسه ) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران

- بهار 1385: معماری معاصر ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران

- تابستان 1385: درآمدی بر گونه شناسی گسترش شهر معاصر ایرانی (از سال 1300 تا امروز) ـ چالوس (نیم روزه)

- پاییز 1385: معماری معاصر ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران

- بهار 1386: معماری معاصر ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران

- 1386 : طراحی معماری معاصر ایران ـ تبریز ـ کارگاه دانشگاه تبریز (یک روزه)

- 1386 : نسبت معماری مدرن با معماری ایران ـ کاشان ـ دانشگاه کاشان (یک روزه)

- 1387: نظام معماری، نظام مهندسی و نظام مرجع معماری ایران ـ چالوس ـ کانون مهندسین ساختمان ـ یک روزه

- 1387 : کارگاه معماری مدرن ـ کاشان ـ همایش سراسری خانه (یک روز)

- بهار 1387: نسبت معماری مدرن با معماری ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران

- پاییز 1387: ردیف معماری ایران (8 جلسه ) ـ تهران ـ فرهنگستان هنر ـ مرکز هنرپژوهی نقش جهان

- بهار 1388: طراحی معماری معاصر ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ خانه هنرمندان ایران

- پاییز 1388: معماری در پرده ـ معماری بر پرده ـ تهران ـ (جشنواره سینما حقیقت) (نیم روزه)

- پاییز 1388: انسان شناسی معماری ایران (8 جلسه) ـ تهران ـ فرهنگستان هنر ـ مرکز هنرپژوهی نقش جهان

- 1388 : طراحی معماری معاصر ایران ـ تهران ـ جامعه مهندسان مشاور (8 جلسه)

- 1388 : طراحی معماری معاصر ایران ـ تهران ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان "شورای مرکزی" (دو روزه)

- بهار 1389: دانش معماری معاصر ایران و آسیب شناسی معماری معاصر ایران، نمونه مازندران ـ آمل ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان( به مناسبت روز معمار ـ نیم روزه)

- بهار و تابستان 1389: از شناخت تا طراحی خانه (8 جلسه) ـ تهران ـ فرهنگستان هنر ـ مرکز هنرپژوهی نقش جهان

- بهار و تابستان 1389: از مکاشفه شهر تا مداخله در شهر (کارگاه شهرشناسی و بافت فرسوده) (8 جلسه ) ـ تهران ـ جامعه مهندسان مشاور