نشریه


شماره 20و21 - شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر sticky icon

 شماره 20و21 -1394
 شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر
سردبیر : محمدرضا حائری
دستیاران سردبیر: نوید پورمحمدرضا و مجید منصوررضایی
فهرست مطالب:
درو دیوار گواهی دهدم کاری هست / محمدرضا حائری 

شهر پژوهش:
ترانه تهران (خوانش شهر از منظر ترانه )/ هنگامه آشوری

 شماره 20و21 -  شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر

با یاد همکاراز دست رفته sticky icon

با یاد همکاراز دست رفته

  سهیلا بسکی : نویسنده، مترجم و مدیر مسئول مجله معمار

 

هم سن و سال بودیم اما سی و چند سال بعد از تولدمان همدیگر را شناختیم.از طریق مجله آبادی با هم آشنا شدیم- سال ها پیش در ساختمان آجری ده طبقه وزارت مسکن و شهرسازی در خیابان بیژن. انتشار مجله آبادی در آن وقت پاسخی مبرم به نیازی جدی برای تحقق معماری معاصر بود و سهیلا بسکی یکی از اصلی ترین پایه گذاران آن مجله بود.

شماره 16 و 17- صرفه‌جویی انرژی در شهر و بنا sticky icon

شماره 16 و 17- 1390
صرفه‌جویی انرژی در شهر و بنا
Energy savings in the city and Buildings
سردبیر : محمدرضا حائری
دستیار سردبیر: مهران عارفیان

 
فهرست مطالب:
ژئو پارک راهی روشن برای محافظت از سرزمین / محمدرضا حائری
حفاظت از سرزمین ؛ هم شعر، هم شعار ، هم شعور / محمدرضا حائری

شهر فرنگ:

شماره 16 و 17- 1390

فرهنگِ فضا و فضای فرهنگی در شهر تهران

فرهنگِ فضا و فضای فرهنگی در شهر تهران[*]
 
شهرنشینی و بازتاب‌های فضایی آن در شهر
به نظر می‌رسد ما (شهرنشینان، متخصصان و مسئولان) به هنگام کاربرد واژه «شهر تهران» تصور مفهومی و مصداقی مشترکی نداریم و نمی‌دانیم برای کدام مقصود از واژه «تهران» استفاده کنیم.

فرهنگِ فضا و فضای فرهنگی در شهر تهران

همکاری با اندیشه در شماره‌های آتی . . .

بعد از چاپ اولین قطع کتابی نشریه "اندیشه ایرانشهر" ، 3 موضوع پژوهش دیگر را برای برنامه‌ی آینده تدارک دیدیم:
- شهر و ادبیات و خواندن شهر به مثابه متن
با همکاری گروهی از نویسندگان و صاحبان قلم
- پژوهش‌های معاصر در معماری ایران
نگاه‌ها و یافته‌ها در مسیر معاصرسازی معماری ایران با همکاری گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه هنر اصفهان و اعضای کارگاه‌های معماری معاصر ایران (مما)
- زلزله و شهر در ایران

19 شماره در یک نگاه

شماره 18 و 19 - توسعه و ساخت و ساز در ایران معاصر

شماره 18 و 19 بهار 1393
توسعه و ساخت‌وساز در ایران معاصر
The development and construction in contemporary Iran
سردبیر: محمدرضا حائری مازندرانی
دستیاران سردبیر: فاطمه (بنوشه) فرهت و سید محمدرضا اعتصامی

تصویر جلد شماره 18 و 19

شماره 14و15 - محله و کلان‌شهر

شماره 14 و 15- 1389
محله و کلان‌شهر
Metropolitan & Neighborhoods
سردبیر : علی فلاح‌پسند