شماره 14و15 - محله و کلان‌شهر


شماره 14و15 - محله و کلان‌شهر

نویسنده: مما

شماره 14 و 15- 1389
محله و کلان‌شهر
Metropolitan & Neighborhoods
سردبیر : علی فلاح‌پسند
برای کسی که در تهران به دنیا آمده، در تهران و با تهران بزرگ شده و بنا به علت های گوناگون در جای جای این شهر پهن پیکر، صاحب خاطره است، شب و روز خواسته یا ناخواسته دگرگونی‌ها و دگردیسی‌های پهنه‌های مختلف آن را رصد می‌کند، آن هنگام که قرار باشد درباره این شهر که خود پاره‌ای از آن است پژوهشی را به ثمر برساند، معلوم نیست بین شناخت خود و شناخت شهر خود، چگونه می تواند دچار خدشه نشود و مجبور نشود که هر دو را با هم نکاود. رشد بی وقفه تهران در این نیم قرن، آنچنان متولد تهران را در خود ادغام کرده است که مشکل بتواند تمیز دهد که شناخت از شهر چه مقدار شناخت خود است و چه مقدار شناختِ شهر. همه آنچه که به شهر و ساکنان شهر نسبت داده شده مانند:  شهر آیینه تمام نمای ساکنان خود است  یا آن که  ساکنان شهر تکه ای از آینه شکسته بسیار بزرگ شهر هستند  و یا  شهر در ساکنانش و ساکنان شهر در شهر جاری هستند، موضوع محوری اندیشه ایرانشهر بوده که کوشیده به محکی سنجیده پژوهیده شود.
در این شماره، اندوخته‌های مرتبط با شناخت محله و ساختار شهرتهران را تدارک دیده‌ایم. شماره‌های پیشین محصول فشرده پروژه‌های واگذار شده در مورد گورستان و فضاهای فرهنگی بودند، در این شماره نیز محصول فشرده پروژه ساختارشناسی محله در تهران که دستاورد فعالیت‌های حرفه‌ای و پژوهشی همکاران است را به صورت تخصصی برای عموم علاقه‌مندان متخصص ارائه دادیم.
 
فهرست مطالب:
شهر نظر:
پویایی مفهوم محله در مقیاس کلانشهر / محمدرضا حائری
درباره ساختار شناسی و شهرشناسی شهر تهران / علی فلاح پسند
محله ؛ نهادی سنتی برای تقویت جامعه مدنی / سید حامد بهشتی

شهر گفت‌وگو:
طرح شهر تهران / گفت و گو با خانم لاله تقیان

شهر تجربه:
از قصر قجر تا محله ای بی نام و نشان / سارا آقایی
محله و شیوه زندگی قشر متوسط در کلانشهر تهران / شبنم السادات اسماعیلی
معیارهای گونه شناسی محله در تهران / روناک پاکروح
تاثیر عملکرد های فرامحله ای / ترکان پاکروح
لزوم توجه به هویت محله در نوسازی بافت های فرسوده شهری: نمونه موردی نعمت آبادغربی / امیر حسین حاج رسولی
درکه ؛ از روستایی ییلاقی....تا محله ای در کلانشهر / گلناز زارع نژاد
خلازیر، محله دست دوم / محمدباقر ساجدی
ظرفیت های آشکار و نهان محله / روشنک کملاخ
محله یا مرزهای ادراکی / نازنین مشکلانی
شهرک اکباتان: کلان محله کلانشهر تهران / هدی نبوی
توسعه محله محور / فرناز فرشاد
محله های ارمنی نشین در تهران / پیونیک سیمونی
کاشان ، محله درب اصفهان / اعظم السادات رضوی زاده

شهر نگاه:
نگاه به گوشه و کنار محله های تهران

شهر به شهر:
سکونتگاه های روستایی :مسکن، بافت (گزارش اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی: مسکن ، بافت) / اعظم السادات رضوی زاده
میراث کشاورزی (گزارش همایش یک روزه میراث کشاورزی) / رضا فرزانیار

شهر کتاب:
کتاب انسان شناسی مسکن نوشته آموس راپاپورت به فارسی ترجمه شد / زهرا غزنویان

دیگر:
منبع شناسی در تهران‌شناسی / ژاله اخلاقی