شماره 18 و 19 - توسعه و ساخت و ساز در ایران معاصر


شماره 18 و 19 - توسعه و ساخت و ساز در ایران معاصر

نویسنده: مما
تصویر جلد شماره 18 و 19

شماره 18 و 19 بهار 1393
توسعه و ساخت‌وساز در ایران معاصر
The development and construction in contemporary Iran
سردبیر: محمدرضا حائری مازندرانی
دستیاران سردبیر: فاطمه (بنوشه) فرهت و سید محمدرضا اعتصامی
در این شماره که با عنوان "توسعه و ساخت‌وساز در ایران معاصر" تهیه گردید، کوشش شده تا به اتفاق گروه پژوهش کارگاه معماری معاصر ایران (مما)، تا آن‌جا که مقدور شد، دستاوردهای برخاسته از پروژه‌ی "معماری، شهرسازی و ساخت‌وساز معاصر در استان مازندران؛ آسیب‌ها و راهبردها" که بین سال‌های 1390 تا 92 با حمایت مادی و معنوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران به ثمر رسید، ارائه گردد.
بدین ترتیب زمینه‌ای فراهم شد تا بتوان به فرهنگ‌سازی و آموزش دست‌اندرکاران ساخت‌وساز و توسعه یاری رساند.

فهرست مطالب:
شهر نقد و نظر:
نسبت ساخت‌وساز با معماری و شهرسازی در توسعه‌ی نیم قرن اخیر ایران (1390-1340) / محمدرضا حائری
ارزیابی چرخه‌ی حیات ساختمان / مهران عارفیان

شهر مستند:
معیارهای صرفه‌جویی در طراحی ساختمان و شهر / بنوشه فرهت

شهر پژوهش:
نسبت گردشگری با توسعه‌ی استان مازندران با تأکید بر توسعه‌ی شهری (1390-1350) / محسن مشارزاده و محمدرضا حائری
تحلیل جغرافیایی مسکن و معماری در دهستان میانبند شهرستان نور / تیمور آمار و فرشاد نائیج
کاوشی در کمبودها و مشکلات فضاهای مسکونی شهری در ایران و نارضایتی شهروندان از خانه‌های معاصر / زهرا (منیژه) غزنویان

شهر تجربه:
تجربه‌های مهندس داوود یشاریم در تحقق معماری معاصر مازندران / گروه پژوهش
آموزش معماری و صنعت ساختمان / غلامحسن افشارزاده

شهر به شهر:
بتن سازگار با محیط زیست برای دیواره‌های سبز عمودی
هشدار به مسئولان و مالکان درباره‌ی زلزله و ساخت‌وساز
بحث‌های نشست تخصصی چهلمین سال تصویب کنوانسیون میراث جهانی؛ "اهمیت جهانی حفظ میراث" / نیوشا ودادی مقدم
سرانه مصرف بتن در ایران سه برابر متوسط مصرف جهانی
 توضیحی بر یک اصطلاح نادرست و رایج: "ساختمان ضد زلزله"

شهر کتاب:
نگاهی به کتاب "باغ‌های ایرانی- اسلامی"
معرفی کتاب "فرهنگ صلح و معماری ایران"

شهر نگاه:
یک شکلی ساخت و ساز در مقیاس بنا و شهر
ساخت و ساز در گذر زمان

شهر فرنگ:
Comparison of tasks and responsibilities in the building control system of European Union countries.