شماره 20و21 - شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر


شماره 20و21 - شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر

نویسنده: محمدرضا حائری
 شماره 20و21 -  شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر

 شماره 20و21 -1394
 شهر و ادبیات /خوانش شهر در ایران معاصر
سردبیر : محمدرضا حائری
دستیاران سردبیر: نوید پورمحمدرضا و مجید منصوررضایی
فهرست مطالب:
درو دیوار گواهی دهدم کاری هست / محمدرضا حائری 

شهر پژوهش:
ترانه تهران (خوانش شهر از منظر ترانه )/ هنگامه آشوری
مساحی ادبی تهران / احسان نوروزی 
دوبلین جویس (از شهر تا شرح )/ امید قهرمان 
ضد آرمانشهر ازمنظر هدایت / سید محسن حبیبی – محمدصالح شکوهی بیدهندی
بی آنکه که صدای شکستن چتری شنیده شود / امیر خضرایی منش 
از خلوت اتاق تا همهمه شهر / فرنوش فارمر-سپیده ابوالفتحی
استانبول شهر شکوه ، شهر حزن/ کورش آصف وزیری- امیر مولایی
من در تن این شهر نهان و پیدایم / گفتگو اندیشه ایرانشهر با جواد مجابی 

شهر تجربه:
دغدغه شهر / مجید منصور رضایی 
خیال پرسه در شهر (تهران – لندن ) / زهرا عزیزی
اسلامشهر،نقطه سر خط ! / جواد عرفانی 

شهر گفتگو:
در آستانه ایده تهران / گفت و گوی نوید پورمحمدرضا و شمیم مستقیمی 
شهر من:
تهران : روایتی فرامتنی / احمد مسجد جامعی
چهارراه بی چراغ / غزال کرامتی 

شهر کتاب:
خوانش فرهنگ های شهری(مالکوم مایلز، تیم هال، لین بوردن) / شهلا شاهمرادی 
نگارش شهر دیدگاه های شهری و مدرنیسم ادبی (دسموند هاردینگ) / آراسته ملاکین
 
شهر به شهر:
بزرکداشت جلال ستاری / مهران عارفیان