همکاری با اندیشه در شماره‌های آتی . . .


همکاری با اندیشه در شماره‌های آتی . . .

نویسنده: مما
19 شماره در یک نگاه

بعد از چاپ اولین قطع کتابی نشریه "اندیشه ایرانشهر" ، 3 موضوع پژوهش دیگر را برای برنامه‌ی آینده تدارک دیدیم:
- شهر و ادبیات و خواندن شهر به مثابه متن
با همکاری گروهی از نویسندگان و صاحبان قلم
- پژوهش‌های معاصر در معماری ایران
نگاه‌ها و یافته‌ها در مسیر معاصرسازی معماری ایران با همکاری گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه هنر اصفهان و اعضای کارگاه‌های معماری معاصر ایران (مما)
- زلزله و شهر در ایران
زلزله در ایران از منظر مباحث میان‌رشته‌ای با همکاری موسسه دیده‌بان لرزه‌ای
 
در فاصله‌ی تهیه‌ی این دو شماره، 2 موضع دیگر برای شماره‌های آتی مطرح گردیدند:
- شهر، معماری و باستانشناسی
مباحث شهرشناسی با محوریت باستانشناسی در ایران
- سازه، ساخت و ساخت‌مایه‌های اصلی در شهر و خانه
آنچه که به دستاوردهای معاصر سازه و ساختار در معماری ایران مربوط می‌شود
 
از شما عزیزان دعوت می‌شود تا در شماره‌های آتی ما را همراهی نمایید.