درباره مُما

کارگاه معماری معاصر ایران” که به اختصار مما نامیده میشود، گروهی متشکل از معمار، شهرساز، انسان‌شناس و جامعه‌شناس است که بر آموزش و پژوهش برای اجرا و تحقق معماری معاصر ایران متمرکز است. فعالیت کارگاه معماری معاصر ایران از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون جمع‌بندی پژوهش‌های عملی و نظری این کارگاه منجر به برگزاری بیش از ۲۰ جلسه دوره آموزشی برای دانشجویان و نهادهای حرفه‌ای مختلف در شهرهای گوناگون کشور شده است.

آرمان کارگاه معماری معاصر ایران، ساحتی از جریان اجتماعی و آگاهی عمومی از ساخت‌و‌ساز در کشور است که در آن سازمانیابی آگاهانه فضا مبتنی بر فرهنگ و شیوه زندگی امروز مردم ایران، بهره‌‌مندی از توان‌‌های محیطی این سرزمین با استفاده از دانش معماری ایران و جهان تحقق یابد.

فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی کارگاه معماری معاصر ایران بر اساس قدم برداشتن در مسیر این آرمان تنظیم شده است.